Home

Klik hier om deze pagina af te drukken

Welkom

Deze website is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek en is een initiatief van de VSOP (vereniging van samenwerkende ouder- en patiëntenorganisaties). Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek is meer dan als patiënt geïncludeerd worden in een klinische studie. Met behulp van deze website wil de VSOP:

  • Informeren hoe patiënten(organisaties) actief kunnen participeren in wetenschappelijk onderzoek. 
  • Informeren hoe patiënten(organisaties) kunnen participeren op het door hen gewenste moment en niveau.
  • Goede voorbeelden geven van participatie in wetenschappelijk onderzoek 
  • Een platform zijn waar patiënten(organisaties), wetenschappers, ontwikkelaars van medische producten en clinici elkaar kunnen vinden.
 

 

 

 

 

 

Website: Websteen