Date2Innovate

Klik hier om deze pagina af te drukken

Date2Innovate

Date2Innovate is een ontmoetingsbijeenkomst tussen vertegenwoordigers van patiënten(organisaties), bedrijven en onderzoekers.

Betrokkenheid van eindgebruikers bij vroege ontwikkeling
Het draait bij innovatie in de zorg natuurlijk om de patiënt. Toch vinden onderzoekers, medische bedrijven en patiënten elkaar vaak nog onvoldoende.  Het doel van deze netwerkbijeenkomst is om vroege betrokkenheid van eindgebruikers bij ontwikkeling van medische producten te stimuleren.

Website: Websteen