Date2Innovate

Klik hier om deze pagina af te drukken

Date2Innovate

Date2Innovate is een ontmoetingsbijeenkomst tussen vertegenwoordigers van patiënten(organisaties), bedrijven en onderzoekers.

Betrokkenheid van eindgebruikers bij vroege ontwikkeling
Het draait bij innovatie in de zorg natuurlijk om de patiënt. Toch vinden onderzoekers, medische bedrijven en patiënten elkaar vaak nog onvoldoende.  Het doel van deze netwerkbijeenkomst is om vroege betrokkenheid van eindgebruikers bij ontwikkeling van medische producten te stimuleren.

Netwerken en goede voorbeelden
Sinds 2014 heeft de VSOP in samenwerking met ZonMw diverse Date2Innovates georganiseerd. In de universitair medisch centra van Utrecht, Amsterdam en Nijmegen veelal in samenwerking met de desbetreffende lokale organisatie voor valorisatie.

Samenwerking met Innovation for Health en de ZonMw Medische Inspirator
Sinds 2016 organiseren we Date2Innovate bij de bijeenkomst Innovation for Health. Ook maken we publiciteit voor, en creeren we mogelijkheden om te netwerken in het kader van, de Medische Inspirator Prijs, voor een idee van een patiënt en een onderzoeker. 

Zie voor meer informatie en verslagen de desbetreffende datum in het menu links.

 

Website: Websteen