Date2Innovate

Klik hier om deze pagina af te drukken

Date2Innovate

Registreer nu voor Date2Innovate bij Innovatie door co-creatie, de ZonMw publiek-private samenwerking dag
15 februari 2018 (Utrecht) 12.00 – 18.00 u

Tijdens de landelijke PPS dag organiseert de VSOP de zesde Date2Innovate,  een netwerkbijeenkomst die draait om patiëntvertegenwoordigers, met als doel om samenwerking met onderzoekers en ondernemers te stimuleren. De behoeften kennen van eindgebruikers is nodig om samen producten en uitvindingen te ontwikkelen die echt toegevoegde waarde hebben. De naam van deze PPS dag is dan ook innovatie door co-creatie. Date2Innovate vindt plaats gedurende sessie 3 van 16:05-17:10 uur. Mis deze kans niet om nieuwe samenwerkingen te ontdekken. U kunt uw wensen op het gebied van therapieontwikkeling onder de aandacht te brengen en in gesprek over onderzoek en zorginnovaties . Na inschrijving wordt u benaderd voor meer informatie om een goede match voor u te maken. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan diverse andere sessies.

Schrijf u in voor 1 februari. Toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op https://innovatiedoorcocreatie.b2match.io/


Voor meer informatie over de voorgaande edities van Date2Innovate zie hieronder of raadpleeg mw. Mariette Driessens T: 035-603 40 21 E date2innovate@vsop.nl

Date2Innovate is een ontmoetingsbijeenkomst tussen vertegenwoordigers van patiënten(organisaties), bedrijven en onderzoekers.

Betrokkenheid van eindgebruikers bij vroege ontwikkeling
Het draait bij innovatie in de zorg natuurlijk om de patiënt. Toch vinden onderzoekers, medische bedrijven en patiënten elkaar vaak nog onvoldoende.  Het doel van deze netwerkbijeenkomst is om vroege betrokkenheid van eindgebruikers bij ontwikkeling van medische producten te stimuleren.

Netwerken en goede voorbeelden
Sinds 2014 heeft de VSOP in samenwerking met ZonMw diverse Date2Innovates georganiseerd. In de universitair medisch centra van Utrecht, Amsterdam en Nijmegen veelal in samenwerking met de desbetreffende lokale organisatie voor valorisatie. In 2018 zijn we voor het eerst actief bij de Publiek-Private Samenwerking dag van ZonMw.

de ZonMw Medische Inspirator
We maken publiciteit voor, en creeren we mogelijkheden om te netwerken in het kader van, de Medische Inspirator Prijs, voor een idee van een patiënt en een onderzoeker. 

Zie voor meer informatie en verslagen de desbetreffende datum in het menu links.

 

 

Website: Websteen