Deelname onderzoek

Klik hier om deze pagina af te drukken

Deelnemen aan onderzoek

Een patiënt kan meer bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek dan enkel als geïncludeerde patiënt. In het proces voorafgaand aan de start van een klinische studie kunnen patiënten(organisaties) een waardevolle bijdrage leveren.
Enkele goede voorbeelden daarvan worden beschreven bij Date2Innovate. Patiënten(organisaties) kunnen op ieder moment en op allerlei kennisniveaus instappen en al die momenten en de rollen die patiënten(organisaties) kunnen spelen staan beschreven in de participatieladder.

 

Website: Websteen