Deelname onderzoek

Klik hier om deze pagina af te drukken

Participatie

Bij patiënten en patiëntenorganisaties ontstaat een toenemende belangstelling om mee te praten over de inhoud en de opzet van het wetenschappelijke onderzoek. Door organisaties als RGO, ZonMw en het ministerie van VWS wordt benadrukt dat het patiëntenperspectief mee moet worden genomen in onderzoek. Participatie van patiënten kan bijdragen aan een breder gedragen onderzoeksbeleid. De resultaten van onderzoek zullen dan beter aansluiten op de behoeften en prioriteiten van patiënten. Hierdoor wordt de kans op succesvolle implementatie groter en kan ook het draagvlak voor onderzoek in de maatschappij stijgen.

De ervaringskennis van patiënten is vaak complementair aan de wetenschappelijke kennis van onderzoekers. Daardoor kan het betrekken van patiënten nieuwe inzichten opleveren in bijvoorbeeld bijkomende gezondheidsproblemen die patiënten in het dagelijks leven met een aandoening ervaren.

Voor uitgebreidere informatie over wat de toegevoegde waarde is van het betrekken van patiënten(organisaties) bij wetenschappelijk onderzoek kunt u kijken naar:

  • het boek 'Zeggenschap in wetenschap' van T. Abma en J. Broerse, uitgeverij Boom|Lemma, 2007

 

Website: Websteen